Alkalmazott módszerek

Találkozásaink során négyféle módszer együttesét vegyítem.
A közös munkánk során személyiséged, élethelyzeted és mindenkori céljaid határozzák meg ezek kombinációjának mértékét.

Személyközpontú mentálhigiénés segítő beszélgetés

Rendszerszemléletű megoldásorientált coaching

(Pszicho)Dramatikus elemek

Művészetterápiás eszközök

I. Személyes találkozásunk alkalmával a személyközpontú mentálhigiénés segítő beszélgetés pilléreit Carl Rogers, a humanisztikus pszichológia alapítójának elvei jelentik a számomra.

 • Hiszek a Benned lévő bölcsességben. Éppen ezért igyekszem minél inkább Rád hangolódni a folyamatok irányának megválasztásánál.
 • Azt gondolom mindenki egyedi tudások, tapasztalatok, értékek tárházait hordozza. Ezen belső értékek mentén tisztellek, becsüllek, támogatlak és elfogadlak épp pillanatnyi állapotodtól függetlenül. Ez a pozitív, feltétel nélküli elfogadás biztonságos légkört teremt, mely a felismerések, a változások megszületésének, az önmagunkkal való találkozásnak elengedhetetlen közege.
 • Őszintén és empatikusan vagyok jelen. Törekszem pontosan és érzékenyen megragadni és megérteni élményeid, érzéseid, azok személyes jelentését, rejtett tartalmait és visszajelezni azokat a számodra.
 • Hitelesen, valódi magam adom. Bennem zajló érzésekre figyelek, törekszem minél inkább tudatosítani, megélni azokat és ha fontos a folyamathoz, akkor visszajelezni. Gondolataim, érzéseim vállalom és megfelelően közlöm.

II. Szakmai jelenlétem másik tartóoszlopa a rendszerszemléletű megoldásorientált coaching.

 • Te vagy saját életednek legjobb ismerője és tudója. Megoldásközpontú gondolkozással, célzott kérdéseimmel problémádra megtaláljuk a Benned lévő legjobb megoldást és meghatározzuk az odáig vezető út lépéseit.
 • A kitűzött cél eléréshez felmérjük erőforrásaid, illetve feltárjuk a még kiaknázatlanokat.
 • Élesítem látásmódod, hogy elhárítás nélkül, minél objektívebben, a válóságnak megfelelően érzékeld életed eseményeit.
 • Reflektív jelenlétemmel segítem rálátásod saját személyiségedre, működésedre. A magadról nyert új tudást énképedbe illesztjük, amely ezáltal folyamatosan változik, gazdagodik. Ez a folyamat egyben öntanulási, önfejlesztési, önreflexiós folyamat is.
 • Személyednek megfelelően fejlesztem önismereted, önértékelésed, önérvényesítési képességed, önbecsülésed.
 • Bátorítalak, kísérlek az utadon.
 • Közösen értékeljük az eredményeket és örülünk azoknak!

III. (Pszicho)Dramatikus elemek segítségével a mindennapi életedet negatívan befolyásoló, nem érthető, szokatlan érzelmi megnyilvánulásokra, konfliktusokra tekintünk rá egy képzeletbeli színpadon. Rálátva működésednek okaira, változtatásra nyílik mód a már berögzött viselkedésmódjaidban. Ebben a folyamatban a spontaneitás és a kreativitás is a segítségünkre van.

IV. Művészetterápiás eszközök is a rendelkezésünkre állnak. Egyszerű rajzi eszközökkel (ceruza, kréta, festék, színes papír, gyurma) is dolgozunk, ha a cél ezt kívánja. Az alkotáson keresztül a szimbólumok, archetípusok nyelvén szól a tudattalanod. Az alkotó munkát minden esetben szóbeli feldolgozás kíséri.